Algefjerner Havedam

Algefjerner Havedam

Algefjerner Havedam

199,95 DKK

Oase Algo Universal imod alger og grønt vand i havedammen, det tager ca 3 uger før den fulde virkning.

Virker mod de fleste algerarter som tråd-svæve og gulalger.
Kan anvendes sammen med dyr og planter, ved korrekt brug (følg medfølgende brugsanvisning).
Hjælper målrettet mod andemad.
Forebygger yderligere algevækst.
Læs altid medfølgende brugsanvisning inden brug.

895,00 DKK

Oase Algo Universal imod alger og grønt vand i havedammen, det tager ca 3 uger før den fulde virkning.

Virker mod de fleste algerarter som tråd-svæve og gulalger.
Kan anvendes sammen med dyr og planter, ved korrekt brug (følg medfølgende brugsanvisning).
Hjælper målrettet mod andemad.
Forebygger yderligere algevækst.
Læs altid medfølgende brugsanvisning inden brug.

199,00 DKK

SK-60 er et effektivt middel mod trådalger i havedammen - når man tilsætter bassinet dette produkt kan vandet blive lidt mælkehvidt de første par dage og det varer ca 3 uger før det virker fuldt ud og derefter virker det i ca 3-6 måneder - denne bøtte rækker til 2500 liter vand - hvis man har emder eller stør i bassinet kan man ikke bruge dette produkt, men så anbefaler vi at bruge f.eks. Oase trådalgemiddel.

 

Brugsanvisning

Den ønskede mængde opløses i lunkent vand, hvorefter det tilsættes bassinet.

Vær opmærksom på at produktet virker bedst fra min. 14 grader.

749,00 DKK

SK-60 er et effektivt middel mod trådalger i havedammen - når man tilsætter bassinet dette produkt kan vandet blive lidt mælkehvidt de første par dage og det varer ca 3 uger før det virker fuldt ud og derefter virker det i ca 3-6 måneder - denne bøtte rækker til 10,000 liter vand - hvis man har emder eller stør i bassinet kan man ikke bruge dette produkt, men så anbefaler vi at bruge f.eks. Oase trådalgemiddel.

 

Brugsanvisning

Den ønskede mængde opløses i lunkent vand, hvorefter det tilsættes bassinet.

Vær opmærksom på at produktet virker bedst fra min. 14 grader.

199,00 DKK

SK-80 er et effektivt middel mod trådalger i havedammen.

Når man tilsætter bassinet SK-80 kan vandet blive lidt mælkehvidt de første par dage, doseringen skal gentages efter 14 dage, derefter ca. hver 2. måned over sommeren, ved stor fiskebestand eller særlig varm sommer kan der doseres oftere - denne bøtte rækker til en havedam på 2500 liter i en sæson ved almindelige forhold - SK-80 kan bruges i bassiner med emder og stør.

 

Brugsanvisning

SK-80 fordeles jævnt på overfladen og skal ikke opløses først.

SK-80 virker ved vandtemperaturer helt ned til 5 grader.

749,00 DKK

SK-80 er et effektivt middel mod trådalger i havedammen.

Når man tilsætter bassinet SK-80 kan vandet blive lidt mælkehvidt de første par dage, doseringen skal gentages efter 14 dage, derefter ca. hver 2. måned over sommeren, ved stor fiskebestand eller særlig varm sommer kan der doseres oftere - denne bøtte rækker til en havedam på 10000 liter i en sæson ved almindelige forhold - SK-80 kan bruges i bassiner med emder og stør.

 

Brugsanvisning

SK-80 fordeles jævnt på overfladen og skal ikke opløses først.

SK-80 virker ved vandtemperaturer helt ned til 5 grader.

Top